Voice Massage -kuva.

Voice Massage

Voice Massage–terapi, dvs röstmassage i Helsingfors

Voice Massage-terapi (röstmassage) är en behandling som innebär klassisk massage av de muskelgrupper som är involverade i andning och röstproduktion. Det är en djupverkande massage med fokus på överkroppen, halsen och ansiktet.

Syftet med röstmassage är att minska muskelspänningar för att återgå till rätt hållning, rörlighet (särskilt bröstkorgen och mellangärdet) och allmän avslappning. Vi använder också andningsövningar och stretchningsrörelser. Ökad kroppsmedvetenhet och avslappning ger dig en balanserad grund för att använda rösten.

För vem är Voice Massage?

Voice Massage lämpar sig särskilt för dig som använder din röst mycket i ditt arbete, som t.ex. sångare, artister och lärare. Även idrottare och personer som spelar blåsinstrument har nytta av Voice Massage, eftersom det förbättrar andningen. Voice Massage kan också vara till hjälp vid neurologiska utmaningar: särskilt ALS-patienter har nytta av Voice Massage eftersom det hjälper att lindra spänningar i andningsmusklerna som orskats av ytlig andning. Voice Massage har en positiv inverkan på muskelspänningar i överkroppen och ansiktet samt även t.ex. reflux. Därför upplever många olika fördelar av Voice Massage.

Vilka problem kan Voice Massage hjälpa?

Voice Massage-behandling används för:
  • allmän avslappning
  • röstproffs som vill förebygga röststörningar
  • som stödbehandling vid tal- eller röstterapi samt sångstudier
  • andnings- eller ansatsproblem hos personer som spelar blåsinstrument
  • att få bort spänningar och smärta i tuggmusklerna
  • som tilläggsbehandling av reflux för att få bort spänningar i struphuvudets yttre muskler och i mellangärdet
  • att korrigera bristande andningsfuktion (t.ex. vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom)
  • att underlätta andning, sväljning och tal (t.ex. vid Parkinsons sjukdom eller ALS)
  • att få bort muskelspänningar
  • att förbättra andningsfunktionen hos idrottare

Hur fort ger Voice Massage resultat?

En behandling tar 60-90 min, och det behövs vanligtvis 1-5 behandlingar. Personer som har allvarliga besvär med röst- och andningsorganen eller t.ex. arbetsutmattning kan behöva flera behandlingar.