Voice Massage -kuva.

Voice Massage

Voice Massage-terapi (ljudterapi) består av klassiska massagegrepp där man arbetar sig igenom de muskelgrupper som används vid andning och röstbildning. Syftet med terapin är att avlägsna muskelspänningar för att återfå en funktionell hållning, rörlighet (särskilt kring bröstkorgen och pallea) samt allmän avslappning. Som tillägg används andningsövningar och stretching. Kroppskännedom och en avslappnad sinnesstämning skapar en balanserad grund för röstfunktionen.

Voice Massage-terapi används:

  • som allmän avslappningsmetod
  • i förebyggande syfte för professionella röstutövare
  • som stödbehandling för tal- och röstterapi samt vid sånglektioner
  • för att avlägsna andnings- och ansatsproblem hos musiker som arbetar med blåsinstrument
  • för att avlägsna spänningar och smärttillstånd i bettmuskulaturen som tilläggsbehandling i samband med refluxsjukdom
  • för att avlägsna spänningar i struphuvudets yttre muskulatur och kring pallea
  • för att korrigera en bristfällig andningsfunktion (t.ex. vid astma eller COPD)
  • för att göra det lättare att andas, svälja och tala (t.ex. vid Parkinson eller ALS)
  • för att avlägsna muskelspänningar
  • för att förbättra andningsfunktionen hos idrottare

En behandling räcker 60–90 min och vanligtvis krävs det 1–5 behandlingar, men vid långt framskridna röst- och andningsbesvär eller t.ex. vid utbrändhet krävs fler behandlingar.