Lymfaterapiaa

Lymfterapi

Med hjälp av lymfterapi strävar vi efter att aktivera det lymfatiska systemets funktion. Man strävar efter att minska svullnad, lindra smärta och att slappna av. I lymfterapin ingår manuell lymfterapi, kompressionsförband och kompressions-produkter (olika strumpor och ärmar). God hudvård, hälsosam kost och motion utgör en del av lymfterapin.

Problemområdets omfattning inverkar på hur ofta och länge lymfterapin pågår. Oftast räcker en behandling ungefär en timme. En mer ingående behandlingsplan uppgörs tillsammans med kunden under det första besöket.

Manuell lymfterapi är en lätt pumpmassage som görs på kundens bara hud. Den kan utföras på vilken kroppsdel som helst. Den mest effektiva manuella lymfterapin fås i kombination med kompressionsförband/-produkter. Det är även möjligt att ta hjälp av kinesitejpning i behandling av svullnad.

tukisukka

Kunder med kronisk eller akut svullnad i kroppen (ödem i samband med cancerbehandling, preoperativa tillstånd, plastikkirurgiska åtgärder, olyckor, sjukdomsrelaterade ödem, svullnad orsakad av försvagad muskelfunktion, besvär i ämnesomsättningen och svullnad i samband med graviditet), gynnas av lymfterapi. Lymfterapi har dessutom konstaterats ha en främjande inverkan på blåmärken och ärr. Även kunder med fibromyalgi eller reuma har fått hjälp av lymfterapi.

Lymfterapi-kunder kommer på behandling antingen med eller utan remiss. Vi accepterar även betalningsförbindelse från offentliga sektorn. Kunder som kommer med SV 3F-remiss betalar oftast sin behandling själv. Fpa-ersättning kan erhållas för lymfterapi ifall orsaken till behandlingen är en canceroperation eller någon annan omfattande kirurgisk åtgärd. Även kronisk ros eller medfödd utvecklingsstörning på det lymfatiska systemet berättigar till fpa-ersättning.