Faktureringsinstruktioner

Vi behandlar fakturor elektroniskt och tar emot e-fakturor. Vår e-faktureringsoperatör är Maventa.

Vår e-fakturaadressinformation är följande:
Vår företagsinformation
Namn: TT-Fysio Oy
FO-nummer: 2031644-0
E-faktura address: 003720316440

Operatörsinformation
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
TT-Fysio Oy
20316440
PL 100
80020 Kollektor Scan

Vänligen notera att:
Serienumret ska finnas med i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet.
Använd bara svart som färg på texten.
Skicka endast fakturor med bilagor för skanning.
Använd inte nitar.

Du kan också skicka e-postfakturor i PDF-format med följande instruktioner:
Fakturor skickas som e-postbilagor.
En faktura per fil, som innehåller en faktura för alla sidor.
Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha ett eget namn.
Ett e-postmeddelande kan vara högst 10Mb.
PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument, version 1.3 eller nyare.
PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
Dokumentets yttre dimension kan vara högst 210 x 297 mm.
Bilagans namn får inte innehålla fler än de vanliga tecknen: a-z, A-Z, 0-9.
Fakturor i PDF-format kan skickas till: invoice-20316440@kollektor.fi