Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee TT-Fysio Oy:n verkkosivustoa, joka sijaitsee osoitteessa www.ttfysio.fi. Tämä seloste on laadittu 08.12.2021, ja päivitetty 25.3.2022.

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka lain 3 §:n kohdan mukaan velvoittaa myös TT-Fysio Oy:tä. Laissa edellytetään, että palvelut, joita kehitetään tai käytetään viranomaisten tuella on oltava saavutettavia. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Saavutettavuuden arviointi

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut E-dsign, https://www.e-dsign.net/.

Saavutettavuutta on arvioitu Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti, sekä automaattisesti käytämällä analysointiin tarkoitettuja työkaluja.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset (A).

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Joidenkin kuvien alt-tekstit puuttuvat.
Syy noudattamatta jättämiselle: Kuvat ovat elementtejä, joihin alt-tekstin lisääminen ei ole mahdollista (valmiina lisäosassa) tai kyse ei ole näkyvästä elementistä.
Jos tämä aiheuttaa sinulle haasteita, ilmoitathan siitä meille alla olevien yhteystietojen kautta.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Joitakin kontrastivaatimusten ja -suositusten puutteita.
Syy noudattamatta jättämiselle: kaikissa sivuston osissa ei ole mahdollista toteuttaa teknisesti kontrastivaatimuksia, lisäksi yhtiön visuaalisen linjan mukainen väri ei täytä kaikkia kontrastivaatimuksia
Jos kontrasti aiheuttaa sinulle haasteita, ilmoitathan siitä meille alla olevien yhteystietojen kautta.

Saavutettavuuspalaute

Voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta sivuston ylläpitäjälle, mieluiten sähköpostitse palaute(at)e-dsign.net.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000.